د انلاین فورم
شاخص کونکي
 • Bitcoin 6704.6 (0%) 0
 • Brent Oil 80.75 (0.04%) 0.03
 • Gold 1,198.78 (0%) 0.02
 • USD/JPY 112.55 (0%) 0
 • GBP/USD 1.3069 (0%) 0
 • EUR/USD 1.1728 (0%) 0
 • Dow 26,562 (0%) 0
 • Nasdaq 7,993 (0%) 0
 • S&P 500 2,919 (0%) 0

پیسې

کچه بدلول پرانیستی ټيټ لوړ وخت

USD/AFN

 • وروستی : 75.105
 • لوړ : 75.105
 • ټيټ : 75.105
 • د مکس لوستل : -
 • د ډیری لوړې کچې٪ : -
 • پرانیستی : 75.105
 • وخت : 03:45:14
 • پرون : 75.105
 • ٪ بدلول : 0%
 • بدلول : 0

EUR/AFN

 • وروستی : 88.24
 • لوړ : 88.24
 • ټيټ : 88.24
 • د مکس لوستل : -
 • د ډیری لوړې کچې٪ : -
 • پرانیستی : 88.24
 • وخت : 03:45:14
 • پرون : 88.24
 • ٪ بدلول : 0%
 • بدلول : 0

Brent Oil

 • وروستی : 80.74
 • لوړ : 80.78
 • ټيټ : 80.71
 • د مکس لوستل : 0.03
 • د ډیری لوړې کچې٪ : -100%
 • پرانیستی : 80.71
 • وخت : 00:28:12
 • پرون : 80.72
 • ٪ بدلول : 0.02%
 • بدلول : 0.02

Bitcoin

 • وروستی : 6704.6
 • لوړ : 6736
 • ټيټ : 6684.1
 • د مکس لوستل : -
 • د ډیری لوړې کچې٪ : -
 • پرانیستی : -
 • وخت : 23 September
 • پرون : 6,704.6
 • ٪ بدلول : 0%
 • بدلول : 0

خبرونه

اقتصادي کښته

(2018-09-25)
ریښتیا اټکل
03:20
JP
صورت جلسه سیاست گذاری پولی بانک انگلیس
- -
08:30
JP
شاخص همزمان نهایی
- 116.3
08:30
JP
شاخص اقتصادی مقدم نهایی
- 103.5
09:30
DK
تغییرات ماهیانه خرده فروشی
- 0.1%
09:30
DK
تغییرات سالیانه خرده فروشی
- 2.5%
09:30
FI
نرخ بیکاری
- 7.3%
09:50
SA
نرخ تورم (سالانه)
- 2.2%
10:15
FR
اطمینان کسب و کار
- 110
10:30
AT
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نهایی
- 0.7%
10:30
AT
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) نهایی
- 2.3%
10:30
AT
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی
- 4.1%
10:30
ES
PPI (سالانه)
- 3.2%
11:00
SE
تغییرات ماهیانه PPI
- -
11:00
SE
PPI (سالانه)
- 5.7%
11:30
PL
نرخ بیکاری
- 5.8%
12:30
CY
تغییرات سالیانه خرده فروشی
- 5.2%
13:00
BE
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی
- 3.8%
13:00
BE
تولیدات صنعتی (ماهانه)
- 0.9%
13:30
LU
موازنه تجاری
- €-0.39B
16:25
US
تغییرات سالیانه Redbook
- -
16:25
US
تغییرات ماهیانه Redbook
- -
16:30
MX
فعالیت های اقتصادی (ماهیانه)
- -
16:30
MX
فعالیت های اقتصادی (سالانه)
- 2.1%
16:30
US
تغییرات سالیانه قیمت مسکن S&P/Case-Shiller
- 6.3%
16:30
US
تغییرات ماهیانه قیمت مسکن S&P/Case-Shiller
- 0.5%
16:30
US
تغییرات ماهیانه شاخص قیمت مسکن
- -
17:30
US
اطمینان مصرف ‍‍کننده بانک مرکزی امریکا (CB)
- -
17:30
US
شاخص توليد Richmond Fed
- 20
18:30
SA
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه)
- 1.5%
19:00
US
مزایده Bill چهار هفته ای
- -
20:30
US
مزایده Note پنج ساله
- -
10:30
ZA
ضریب اطمینان مصرف کننده
- 17
18:30
BR
درآمدهای مالیاتی فدرال
- BRL 125B
09:30
DE
قیمت عمده فروشی (ماهانه)
- -
09:30
DE
قیمت عمده فروشی (سالانه)
- -
09:05
JP
سخنرانی BoJ Kuroda
- -
03:30
US
مجمع عمومی سازمان ملل متحد
- -
01:30
AR
تغییرات سالیانه خرده فروشی
- 28%
09:30
ID
فروش موتورسیکلت (سالانه)
- -
09:30
ID
فروش موتورسیکلت (سالانه)
- -
12:30
ID
تغییرات سالیانه رشد وام
- -
اقتصادي کښته (2018-09-26) ریښتیا اټکل
00:00
US
تغییرات سهام نفت خام API
- -0.09M
10:15
FR
ضریب اطمینان مصرف کننده
- 100
11:00
SE
موازنه تجاری
- -
11:30
AT
پی ام آی توليد بانک اتریش
- 55.6
03:30
EA
جلسه سیاست های غیر پولی - بانک مرکزی اروپا
- -
12:30
HR
نرخ بیکاری
- 9%
12:30
MT
PPI (سالانه)
- 6.2%
13:10
DE
مزایده Bobl پنج ساله
- -
13:15
IT
6 ماه حراج BOT
- -
13:30
FR
شکایات مزایای بیکاری
- 18.2K
13:30
FR
تعداد کل افراد جویای کار
- 3480.2K
13:30
GB
معاملات توزیعی بانک مرکزی امریکا (CB)
- -
14:30
CZ
اعلام نرخ بهره بانک ملی جمهوری چک (CNB)
- 1.5%
14:30
US
درخواست رهن MBA
- 0.57%
14:30
US
نرخ وام رهنی ۳۰ ساله MBA
- 4.80%
16:30
MX
نرخ بیکاری
- 3.6%
16:30
RU
سود شرکت سهامی
- RUB 7.0T
17:00
BR
تغییرات ماهیانه وام دهی بانکی
- 0.4%
17:30
US
تغییرات ماهیانه فروش مسکن نوساز
- 0.63M
17:30
US
فروش خانه جدید
- 0.2%
18:00
US
تغییر سهام نفت خام EIA
- -0.48M
18:00
US
تغییر سهام گازوئیل EIA
- 0.2M
21:30
US
طرح ریزی اقتصادی-FOMC
- -
21:30
US
اعلام نرخ بهره فدرال رزرو
- 2.25%
22:00
US
کنفرانس مطبوعاتی فدرال‌رزرو
- -
22:30
AR
موازنه تجاری
- $-980M
03:30
US
مجمع عمومی سازمان ملل متحد
- -
اقتصادي کښته (2018-09-27) ریښتیا اټکل
05:00
CN
سود صنعتی (YTD) (سالانه)
- -
08:00
NL
اطمینان کسب و کار
- 8.1
09:30
DK
اطمینان کسب و کار
- 4
09:30
FI
ضریب اطمینان مصرف کننده
- 21
09:30
DE
اطمینان مصرف کننده گروه GFK
- 10.4
09:30
GB
تغییرات سالیانه قیمت مسکن در سراسر کشور
- -
09:30
GB
تغییرات ماهیانه قیمت مسکن در سراسر کشور
- -
10:30
HU
نرخ بیکاری
- 3.7%
10:30
SK
اطمینان کسب و کار
- 4.5
10:30
SK
ضریب اطمینان مصرف کننده
- -3.7
10:30
SE
اطمینان کسب و کار
- 109.4
10:30
SE
ضریب اطمینان مصرف کننده
- 105.2
10:30
SE
انتظارات تورم مصرف کننده
- 3.6%
10:30
TR
شاخص اعتماد اقتصادی
- 80.6
11:00
SE
رشد وام خانوار
- -
11:30
CZ
تغییرات سالیانه عرضه پولM3
- -
11:30
EA
تغییرات سالیانه رشد وام
- 3%
11:30
EA
تغییرات سالیانه عرضه پولM3
- 4.1%
11:30
IT
اطمینان کسب و کار
- 107.7
11:30
IT
ضریب اطمینان مصرف کننده
- 113.8
03:30
EA
نشست عمومی شورا - بانک مرکزی اروپا
- -
12:00
LT
تغییرات ماهیانه خرده فروشی
- 3.6%
12:00
LT
تغییرات سالیانه خرده فروشی
- 7.5%
12:00
PT
اطمینان کسب و کار
- 2.5
12:00
PT
ضریب اطمینان مصرف کننده
- 2.1
12:30
AT
اطمینان کسب و کار
- 8.2
12:30
AT
ضریب اطمینان مصرف کننده
- 7
12:30
HR
اطمینان کسب و کار
- 9.8
12:30
HR
ضریب اطمینان مصرف کننده
- -10.2
12:30
CY
اطمینان کسب و کار
- 110.5
12:30
CY
ضریب اطمینان مصرف کننده
- -6.3
12:30
EA
اطمینان کسب و کار
- 1.15
12:30
EA
خدمات تمایلات
- -
12:30
EA
ضریب اطمینان مصرف کننده نهایی
- -
12:30
EA
انتظارات تورم مصرف کننده
- 18.7
12:30
EA
تمایلات اقتصادی
- 111.1
12:30
EA
تمایلات صنعتی
- -
12:30
FI
اطمینان کسب و کار
- 15.8
12:30
GR
اطمینان کسب و کار
- 105
12:30
GR
ضریب اطمینان مصرف کننده
- -44.4
12:30
IT
تغییرات ماهیانه PPI
- -
12:30
IT
PPI (سالانه)
- 3%
12:30
LU
ضریب اطمینان مصرف کننده
- 16.3
12:30
MT
اطمینان کسب و کار
- 120.1
12:30
MT
ضریب اطمینان مصرف کننده
- 22.9
12:30
MT
نرخ بیکاری
- 4.1%
12:30
RO
اطمینان کسب و کار
- 1.3
12:30
RO
ضریب اطمینان مصرف کننده
- -21.5
13:00
CY
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی
- 6.4%
13:00
ZA
تغییرات ماهیانه PPI
- -
13:00
ZA
PPI (سالانه)
- 6.3%
13:05
BE
نرخ تورم (سالانه)
- 1.9%
13:05
BE
نرخ تورم (ماهانه)
- 0.2%
13:15
IT
5-سال BTP حراج
- -
13:15
IT
مزایده BTP ده ساله
- -
13:30
ID
سپرده نرخ تسهیلات
- 4.75%
13:30
ID
تصمیم نرخ بهره
- 5.5%
13:30
ID
نرخ وام تسهیلات
- 6.25%
13:45
ES
اطمینان کسب و کار
- -2.6
15:30
DE
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی
- -
15:30
DE
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی
- -
15:30
DE
تغییرات سالیانه نرخ تورم ابتدایی
- 1.8%
15:30
DE
تغییرات ماهیانه نرخ تورم ابتدایی
- -
16:00
US
تعادل تجارت کالا
- -
16:00
US
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری
- 1693K
16:00
US
تغییرات دوره ای سود صنفی نهایی
- 2.4%
16:00
US
میزان سفارشات کالاهای بادوام (ماهانه)
- 0.97%
16:00
US
تغییرات ماهیانه سفارش کالاهای بادوام به استثناء سلاح
- 0.22%
16:00
US
میزان سفارشات کالاهای بادوام به استثنای حمل و نقل (ماهانه)
- 0.28%
16:00
US
تغییرات دوره ای شاخص قیمت تولید ناخالص داخلی نهایی
- -
16:00
US
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نهایی
- 4.2%
16:00
US
تغییرات دوره ای شاخص بهای خالص PCE نهایی
- -
16:00
US
قیمت نهایی PCE میزان رشد بالای اقتصادی
- -
16:00
US
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار
- 208K
16:00
US
مقالات عمده فروشی (ماهانه) Adv
- 0.2%
16:30
MX
موازنه تجاری
- $-1.5B
16:30
RU
اطمینان کسب و کار
- -2
17:30
US
تغییرات ماهیانه پیش فروش مسکن
- -
17:30
US
تغییرات سالیانه پیش فروش مسکن
- -1.9%
18:00
US
تغییر سهام گاز EIA
- 67Bcf
18:30
SA
بانک های خصوصی وام (سالانه)
- 0.8%
18:30
SA
تغییرات سالیانه عرضه پولM3
- -
18:30
US
شاخص توليد Kansas Fed
- -
20:30
US
مزایده Note هفت ساله
- -
20:40
AR
ضریب اطمینان مصرف کننده
- 35.2
22:30
AR
حساب جاری
- $-8.6B
10:30
ID
سپرده نرخ تسهیلات
- 5%
10:30
ID
تصمیم نرخ بهره
- 5.75%
10:30
ID
نرخ وام تسهیلات
- 6.5%
03:30
US
مجمع عمومی سازمان ملل متحد
- -
11:30
EA
بولتن اقتصادی بانک مرکزی اروپا (ECB)
- -
10:05
JP
سخنرانی BoJ Kuroda
- -
20:00
US
سخنرانی Kaplan رئیس فدرال‌رزرو ایالت دالاس
- -
19:30
EA
سخنرانی Praet - بانک مرکزی اروپا
- -
15:15
GB
سخنرانی آقای Haldane- بانک انگلیس
- -
17:30
GB
سخنرانی Gov Carney بانک انگلیس (BoE)
- -
17:00
EA
سخنرانی پرزیدنت دراقی بانک مرکزی اروپا (ECB)
- -
11:30
LT
تغییرات ماهیانه خرده فروشی
- -1.2%
11:30
LT
تغییرات سالیانه خرده فروشی
- 7.5%
اقتصادي کښته (2018-09-28) ریښتیا اټکل
00:30
KR
ضریب اطمینان مصرف کننده
- 99.7
02:31
GB
اطمینان مصرف کننده گروه GFK
- -8
03:00
JP
تغییرات سالیانه سی پی آی Tokyo
- -
03:00
JP
تغییرات سالیانه سی پی آی خالص Tokyo
- -
03:00
JP
نسبت مشاغل به متقاضیان کار
- -
03:00
JP
نرخ بیکاری
- 2.4%
03:20
JP
سرمایه گذاری اوراق قرضه خارجی
- ¥ 129.8B
03:20
JP
سرمایه گذاری سهام توسط خارجی ها
- ¥ -69B
03:20
JP
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی ابتدایی
- 0.9%
03:20
JP
تغییرات ماهیانه تولیدات صنعتی ابتدایی
- -0.3%
03:20
JP
تغییرات ماهیانه خرده فروشی
- 0.3%
03:20
JP
تغییرات سالیانه خرده فروشی
- 1%
05:00
AU
تغییرات ماهیانه اعتبارات بخش خصوصی
- 0.37%
05:00
AU
تغییرات سالیانه اعتبارات بخش خصوصی
- -
05:15
CN
پی ام آی توليد Caixin
- 50.9
08:30
EE
تغییرات ماهیانه خرده فروشی
- -1%
08:30
EE
تغییرات سالیانه خرده فروشی
- 2%
08:30
JP
تغییرات سالیانه سفارشات ساخت و ساز
- -4.03%
08:30
JP
مسکن شروع می شود (سالانه)
- -1.15%
09:30
DK
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نهایی
- 0.2%
09:30
DK
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) نهایی
- 0.5%
09:30
DK
نرخ بیکاری
- 3.8%
09:30
DE
قیمت عمده فروشی (ماهانه)
- -
09:30
DE
قیمت عمده فروشی (سالانه)
- -
09:30
DE
نرخ بیکاری هماهنگ
- 3.4%
09:30
ZA
تغییرات سالیانه عرضه پولM3
- -
09:30
ZA
تغییرات سالیانه اعتبارات بخش خصوصی
- -
10:15
FR
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی
- -
10:15
FR
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی
- -
10:15
FR
تغییرات سالیانه نرخ تورم ابتدایی
- 2.1%
10:15
FR
تغییرات ماهیانه نرخ تورم ابتدایی
- -
10:15
FR
مصرف خانگی (ماهیانه)
- -0.4%
10:15
FR
تغییرات ماهیانه PPI
- -
10:30
AT
تغییرات ماهیانه PPI
- -
10:30
AT
PPI (سالانه)
- 3.4%
10:30
HU
PPI (سالانه)
- 7.3%
10:30
ES
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نهایی
- 0.6%
10:30
ES
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) نهایی
- 2.7%
10:30
ES
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی
- -
10:30
ES
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی
- -
10:30
ES
تغییرات سالیانه نرخ تورم ابتدایی
- 2%
10:30
ES
تغییرات ماهیانه نرخ تورم ابتدایی
- -
10:30
TR
موازنه تجاری
- -
11:00
SE
تغییرات ماهیانه خرده فروشی
- -0.1%
11:00
SE
تغییرات سالیانه خرده فروشی
- 2.1%
11:25
DE
تغییر نرخ بیکاری
- -10K
11:25
DE
نرخ بیکاری
- 5.1%
11:30
AT
حساب جاری
- €1522M
11:30
BG
اطمینان کسب و کار
- 28.8
11:30
BG
تغییرات ماهیانه PPI
- 0.8%
11:30
BG
PPI (سالانه)
- 7.3%
11:30
BG
تغییرات سالیانه ورود توریست
- -
11:30
PL
تغییرات سالیانه نرخ تورم آنی
- 1.8%
11:30
PL
نرخ تورم (ماهیانه) فلش
- 0.3%
11:30
TR
تغییرات سالیانه ورود توریست
- -
12:00
PT
تغییرات سالیانه نرخ تورم ابتدایی
- 1.5%
12:00
PT
تغییرات ماهیانه نرخ تورم ابتدایی
- 0.7%
12:00
SI
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ
- 2.1%
12:00
SI
نرخ تورم (سالانه)
- 1.90%
12:00
SI
تغییرات ماهیانه خرده فروشی
- 0.79%
12:00
SI
تغییرات سالیانه خرده فروشی
- 4.7%
12:00
SI
تغییرات سالیانه ورود توریست
- -
12:00
ES
حساب جاری
- €2.7B
12:00
GB
حساب جاری
- £-22.7B
12:00
GB
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نهایی
- 0.4%
12:00
GB
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) نهایی
- 1.3%
12:00
GB
سرمایه گذاری تجاری QoQ نهایی
- -
12:00
GB
سرمایه گذاری بازرگانی (سالانه) نهایی
- -
12:30
BG
تصمیم نرخ بهره
- 0%
12:30
HR
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی
- 0.09%
12:30
CY
تغییرات سالیانه رشد دستمزد
- 1.07%
12:30
EA
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم آنی
- 1.2%
12:30
EA
تغییرات سالیانه نرخ تورم آنی
- 2.2%
12:30
GR
PPI (سالانه)
- 6.4%
12:30
GR
تغییرات سالیانه خرده فروشی
- 1.5%
12:30
IT
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی
- -
12:30
IT
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی
- -
12:30
IT
تغییرات سالیانه نرخ تورم ابتدایی
- 1.5%
12:30
IT
تغییرات ماهیانه نرخ تورم ابتدایی
- -
13:30
CY
حساب جاری
- €-34M
13:30
IN
ارزش بودجه دولت
- INR -5072.9B
13:30
ID
تغییرات سالیانه عرضه پول M2
- -
13:30
IE
تغییرات ماهیانه خرده فروشی
- -1.2%
13:30
IE
تغییرات سالیانه خرده فروشی
- 4.5%
13:30
LV
تغییرات ماهیانه خرده فروشی
- 0.14%
13:30
LV
تغییرات سالیانه خرده فروشی
- 4.28%
13:30
LU
PPI (سالانه)
- 3.7%
13:30
PT
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی
- 1.4%
13:30
PT
تولیدات صنعتی (ماهانه)
- 1.9%
13:30
PT
تغییرات ماهیانه خرده فروشی
- -0.4%
13:30
PT
تغییرات سالیانه خرده فروشی
- 5.1%
14:00
BE
PPI (سالانه)
- 6.9%
15:00
IN
تغییرات سالیانه خروجی زیرساخت
- 4.8%
15:00
IN
ذخایر ارزی
- $ 398.9B
15:00
IN
تغییرات سالیانه رشد سپرده
- -
15:00
IN
رشد وام بانکی (سالانه)
- -
15:30
BR
نرخ بیکاری
- 12.2%
15:30
IN
بدهی خارجی
- $ 538.4B
15:30
ZA
موازنه تجاری
- ZAR 0.82B
16:00
CA
تغییرات ماهیانه تولید ناخالص داخلی
- -
16:00
CA
تغییرات ماهیانه PPI
- -
16:00
CA
PPI (سالانه)
- 5.2%
16:00
US
تغییرات سالیانه شاخص بهای خالص PCE
- -
16:00
US
تغییرات ماهیانه شاخص بهای خالص PCE
- -
16:00
US
تغییرات ماهیانه شاخص قیمت PCE
- -
16:00
US
تغییرات سالیانه شاخص قیمت PCE
- -
16:00
US
تغییرات ماهیانه درآمد شخصی
- 0.34%
16:00
US
هزینه های شخصی (ماهانه)
- 0.36%
16:30
RU
تغییرات سالیانه عرضه پول M2
- -
17:00
BR
تراز بودجه اسمی
- BRL -48B
17:10
SA
موازنه تجاری
- SAR 94B
17:15
US
پی ام آی شیکاگو
- 59
17:30
BE
حساب جاری
- €-562M
17:30
BR
ضریب اطمینان مصرف کننده
- 104.2
17:30
US
انتظارات مصرف کننده میشیگان نهایی
- -
17:30
US
شرایط فعلی میشیگان نهایی
- -
17:30
US
انتظارات تورمی 5 ساله میشیگان نهایی
- -
17:30
US
نهایی انتظارات تورمی میشیگان
- -
17:30
US
تمایلات مصرف کننده Michigan نهایی
- -
18:30
CA
موازنه بودجه
- C$ -1B
20:30
US
تعداد ایستگاه نفتی بیکر هیوز
- 859
11:30
ES
حساب جاری
- €2.7B
01:15
CA
سخنرانی Gov Poloz بانک کانادا (BoC)
- -
اقتصادي کښته (2018-09-29) ریښتیا اټکل
00:30
MX
تعادل مالی
- MXN 36.3B
00:15
US
سخنرانی ویلیامز - فدرال رزرو
- -
اقتصادي کښته (2018-09-30) ریښتیا اټکل
04:30
CN
پی ام آی توليد NBS
- 50.9
04:30
CN
پی ام آی غیر توليدی
- 54
اقتصادي کښته (2018-10-01) ریښتیا اټکل
02:00
AU
شاخص توليد موسسه AIG
- 56.4
03:20
JP
Tankan بزرگ تولید کنندگان صفحه اول
- 18
03:20
JP
هزینه سرمایه تمامی صنایع بزرگ Tankan
- -
03:20
JP
Tankan غیر - چشم انداز ساخت
- -
03:20
JP
چشم انداز تولیدی های بزرگ Tankan
- -
03:20
JP
Tankan بزرگ شاخص غیر تولیدی
- 23
03:20
JP
Tankan صفحه اول تولید کنندگان کوچک
- 15
04:00
ID
پی ام آی توليد Nikkei
- 51.2
04:00
JP
پی ام آی توليد Nikkei نهایی
- -
04:00
KR
پی ام آی توليد Nikkei
- 49.5
04:40
KR
موازنه تجاری
- $ 5.4B
04:40
KR
تغییرات سالیانه صادرات
- -
04:40
KR
تغییرات سالیانه واردات
- -
07:30
ID
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم
- 3%
07:30
ID
نرخ تورم (سالانه)
- 3.5%
07:30
ID
نرخ تورم (ماهانه)
- 0.1%
08:00
ID
تغییرات سالیانه ورود توریست
- -
08:30
EE
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی
- 2.8%
08:30
EE
تولیدات صنعتی (ماهانه)
- -0.2%
08:30
IN
پی ام آی توليد Nikkei
- 51.8
08:30
IE
پی ام آی توليد Investec
- 57.4
09:30
DE
تغییرات ماهیانه خرده فروشی
- 0.5%
09:30
DE
تغییرات سالیانه خرده فروشی
- 1.6%
09:30
RU
پی ام آی توليد Markit
- 52.1
10:00
SE
پی ام آی توليد Swedbank
- 55.5
10:30
HU
پی ام آی توليد HALPIM
- 55.2
10:30
NL
پی ام آی توليد NEVI
- 59
10:30
ES
تغییرات ماهیانه خرده فروشی
- -0.2%
10:30
ES
تغییرات سالیانه خرده فروشی
- 3.2%
10:30
TR
اتاق بازرگانی استانبول استان PMI
- 45.2
10:45
ES
پی ام آی توليد Markit
- 55
11:00
CZ
پی ام آی توليد Markit
- 56.2
11:15
IT
پی ام آی توليد Markit/ADACI
- 51.2
11:20
FR
پی ام آی توليد Markit نهایی
- 52.5
11:25
DE
پی ام آی توليد Markit نهایی
- 53.7
11:30
EA
پی ام آی توليد Markit نهایی
- -
11:30
GR
پی ام آی توليد Markit
- 53.4
11:30
IT
نرخ بیکاری
- 10.5%
12:00
GB
اعتبارات مصرف کننده بانک انگلیس (BoE)
- £1.2B
12:00
GB
تغییرات ماهیانه خالص پرداخت وام به افراد
- -
12:00
GB
وام رهنی
- -
12:00
GB
پی ام آی توليد Markit/CIPS
- 53.4
12:00
GB
میزان قبول وام های رهنی
- 64.4K
12:30
CY
نرخ بیکاری
- 8.4%
12:30
DK
پی ام آی توليد انجمن خرید و تدارکات دانمارک (DILF)
- 55.9
12:30
EA
نرخ بیکاری
- 8.2%
12:30
ZA
Absa - ساخت - شرکتهای کوچک و متوسط
- 45
13:10
ES
فروش خودرو جدید (سالانه)
- -
09:30
RO
نرخ بیکاری
- 4.2%
10:30
PL
پی ام آی توليد Markit
- 52
11:30
PL
تغییرات سالیانه نرخ تورم آنی
- 1.9%
11:30
PL
نرخ تورم (ماهیانه) فلش
- 0.3%
13:00
ZA
Absa - ساخت - شرکتهای کوچک و متوسط
- 45
15:30
ZA
جمع فروش خودروهای جدید
- -
16:30
BR
پی ام آی توليد Markit
- 50.9
16:30
MX
اطمینان کسب و کار
- 51.4
03:30
KR
موازنه تجاری
- $ 5.4B
03:30
KR
تغییرات سالیانه صادرات
- -
03:30
KR
تغییرات سالیانه واردات
- -
11:00
AT
نرخ بیکاری
- 7%
17:00
CA
پی ام آی توليد RBC
- 56.79
00:30
KR
اطمینان کسب و کار
- 78
17:15
US
پی ام آی توليد Markit نهایی
- -
17:30
US
قیمت ISM ساخت
- -
17:30
US
ISM ساخت سفارشات جدید
- -
17:30
US
ISM ساخت استخدام
- -
17:30
US
ISM شاخص مدیران خرید بخش تولیدی
- 55
17:30
US
تغییرات ماهیانه هزینه ساخت و ساز
- 0.39%
18:00
MX
پی ام آی توليد Markit
- 50.8
19:00
US
مزایده Bill سه ماهه
- -
19:00
US
مزایده Bill شش ماهه
- -
21:30
AR
درآمد مالیاتی
- ARS 295B
21:30
BR
موازنه تجاری
- $ 4.5B
16:30
FR
مزایده BTF سه ماهه
- -
16:30
FR
مزایده BTF دوازده ماهه
- -
16:30
FR
مزایده BTF شش ماهه
- -
اقتصادي کښته (2018-10-02) ریښتیا اټکل
00:30
KR
اطمینان کسب و کار
- 77.1
02:30
KR
تغییرات سالیانه خروجی ساخت و ساز
- -2.7%
02:30
KR
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی
- 2.3%
02:30
KR
تولیدات صنعتی (ماهانه)
- 0.6%
02:30
KR
تغییرات سالیانه تولید
- 1%
02:30
KR
تغییرات ماهیانه خرده فروشی
- 0.7%
02:30
KR
تغییرات سالیانه خرده فروشی
- 6.2%
04:30
AU
تغييرات ماهيانه پايه تورم TD-MI
- -
08:00
AU
اعلام نرخ بهره RBA
- 1.5%
08:30
JP
ضریب اطمینان مصرف کننده
- 43.9
09:30
RO
PPI (سالانه)
- 5.6%
10:30
ES
تغییرات سالیانه ورود توریست
- -
10:30
ES
تغییر نرخ بیکاری
- 21.9K
12:00
GB
پی ام آی ساخت و ساز
- 54.5
12:10
HR
حساب جاری
- € 147.1M
12:30
EA
تغییرات ماهیانه PPI
- 0.3%
12:30
EA
PPI (سالانه)
- 3.7%
13:30
IE
نرخ بیکاری
- 5%
15:30
BR
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی
- 4.2%
15:30
BR
تولیدات صنعتی (ماهانه)
- -0.5%
16:25
US
تغییرات سالیانه Redbook
- -
16:25
US
تغییرات ماهیانه Redbook
- -
17:15
US
ISM شاخص نیویورک
- 56.8
17:30
DK
ذخایر ارزی
- DKK 468.1B
19:00
US
مزایده Bill چهار هفته ای
- -
22:30
US
مجموع فروش خودرو
- -
اقتصادي کښته (2018-10-03) ریښتیا اټکل
00:00
US
تغییرات سهام نفت خام API
- -0.3M
02:00
AU
شاخص خدمات موسسه AIG
- 53.8
04:00
JP
پی ام آی خدمات Nikkei
- 51.3
05:00
AU
تغییرات ماهیانه مجوز ساخت
- 1.13%
07:45
SA
امارات NBD PMI
- 54.9
08:30
IE
پی ام آی خدمات Investec
- 56.9
09:30
RO
تغییرات ماهیانه خرده فروشی
- 1.1%
09:30
RO
تغییرات سالیانه خرده فروشی
- 4.2%
09:30
RU
پی ام آی خدمات Markit
- 55
10:00
SE
شاخص PMI خدمات
- 58.1
10:30
HU
تغییرات سالیانه خرده فروشی
- 6.2%
10:30
SK
تغییرات ماهیانه خرده فروشی
- -0.03%
10:30
SK
تغییرات سالیانه خرده فروشی
- 1.2%
10:30
TR
نرخ تورم (سالانه)
- 19.5%
10:30
TR
نرخ تورم (ماهانه)
- 1.5%
10:30
TR
تغییرات ماهیانه PPI
- 2.5%
10:30
TR
PPI (سالانه)
- 34.2%
10:45
ZA
بانک استاندارد PMI
- 49
10:45
ES
پی ام آی خدمات Markit
- 55.2
11:15
IT
پی ام آی خدمات Markit/ADACI
- 54.4
11:20
FR
پی ام آی مرکب Markit نهایی
- 53.6
11:20
FR
پی ام آی خدمات Markit نهایی
- 54.3
11:25
DE
پی ام آی مرکب Markit نهایی
- 55.3
11:25
DE
پی ام آی خدمات Markit نهایی
- 56.5
11:30
EA
پی ام آی مرکب Markit نهایی
- 54.2
11:30
EA
پی ام آی خدمات Markit نهایی
- 54.7
11:30
ES
ضریب اطمینان مصرف کننده
- 103.2
12:00
GB
پی ام آی ساخت و ساز Markit/CIPS UK
- 53.8
12:30
AT
تغییرات ماهیانه خرده فروشی
- -0.2%
12:30
AT
تغییرات سالیانه خرده فروشی
- 0.4%
12:30
BE
تغییرات ماهیانه خرده فروشی
- 1.5%
12:30
BE
تغییرات سالیانه خرده فروشی
- -0.3%
12:30
EA
تغییرات ماهیانه خرده فروشی
- -0.1%
12:30
EA
تغییرات سالیانه خرده فروشی
- 0.9%
12:30
FR
تغییرات ماهیانه خرده فروشی
- 0.5%
12:30
FR
تغییرات سالیانه خرده فروشی
- 3.6%
12:30
HU
تغییرات ماهیانه خرده فروشی
- 1.1%
12:30
LU
نرخ تورم (سالانه)
- 1.2%
12:30
LU
تغییرات ماهیانه خرده فروشی
- -0.98%
12:30
MT
تغییرات ماهیانه خرده فروشی
- 0.3%
12:30
MT
تغییرات سالیانه خرده فروشی
- -1.7%
12:30
PL
تغییرات ماهیانه خرده فروشی
- -0.2%
14:00
RO
تصمیم نرخ بهره
- 2.5%
14:30
US
درخواست رهن MBA
- 0.43%
14:30
US
نرخ وام رهنی ۳۰ ساله MBA
- 4.80%
14:40
PL
تصمیم نرخ بهره
- 1.5%
15:45
US
تغییر اشتغال ADP
- 193K
16:30
BR
پی ام آی مرکب Markit
- 50.2
16:30
BR
پی ام آی خدمات Markit
- 47
17:15
US
پی ام آی مرکب Markit نهایی
- -
17:15
US
پی ام آی خدمات Markit نهایی
- 52.9
17:30
US
ISM غیر تولیدی فعالیت های کسب و کار
- -
17:30
US
قیمت ISM غیر تولیدی
- -
17:30
US
ISM غیر تولیدی سفارشات جدید
- -
17:30
US
ISM غیر تولیدی استخدام
- -
17:30
US
ISM غیر تولیدی PMI
- 54
18:00
US
تغییر سهام نفت خام EIA
- -0.59M
18:00
US
تغییر سهام گازوئیل EIA
- 0.13M
اقتصادي کښته (2018-10-04) ریښتیا اټکل
00:30
KR
ذخایر ارزی
- $ 401B
03:20
JP
سرمایه گذاری اوراق قرضه خارجی
- ¥ 219.3B
03:20
JP
سرمایه گذاری سهام توسط خارجی ها
- ¥ -60.7B
04:30
AU
تغییرات ماهیانه فروش خانه های نو ساز موسسه HIA
- -
04:30
AU
تغییرات ماهیانه فروش خانه های نو ساز موسسه HIA
- -
05:00
AU
موازنه تجاری
- -
05:00
AU
تغییرات ماهیانه صادرات
- -
05:00
AU
تغییرات ماهیانه واردات
- -
08:00
NL
نرخ تورم (سالانه)
- 1.8%
08:30
IN
پی ام آی خدمات Nikkei
- 51
11:00
DE
پی ام آی ساخت و ساز
- 55.9
11:30
GB
فروش خودرو جدید (سالانه)
- -
12:10
ES
مزایده Bonos سه ساله
- -
12:10
ES
مزایده Bonos پنج ساله
- -
12:10
ES
مزایده OAT ده ساله
- -
12:30
FR
مزایده OAT ده ساله
- -
12:30
ID
ضریب اطمینان مصرف کننده
- 122.2
12:45
CY
نرخ تورم (سالانه)
- 2.1%
13:30
LV
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی
- 0.9%
13:30
LV
تولیدات صنعتی (ماهانه)
- -0.47%
15:00
US
چلنجر کاهش شغل
- 38.7K
16:00
US
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری
- 1689.1K
16:00
US
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار
- 208K
16:30
MX
ضریب اطمینان مصرف کننده
- 101.9
16:30
RU
ذخایر ارزی
- $ 462.5B
17:30
CA
پی ام آی Ivey - فصلی
- 61.48
17:30
US
تغییرات ماهیانه سفارشات کارخانه ای
- -
17:30
US
سفارشات کارخانه سابق حمل و نقل
- 0.40%
17:50
BR
تغییرات ماهیانه تولید خودرو
- 7.6%
17:50
BR
تغییرات ماهیانه ثبت خودرو جدید
- 15.6%
18:00
US
تغییر سهام گاز EIA
- 67.1Bcf
21:30
MX
تصمیم نرخ بهره
- 7.75%
22:30
AR
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی
- -3.5%

بیس بټونه

کچه بدلول ټيټ لوړ وخت
Aluminium 2045.5 (0%) 0 2043.75 2088.5 24 September
Nickel (ټن) 12822.5 (0%) 0 12792.5 13222.5 24 September
Lead (ټن) 2027 (0%) 0 2024.5 2068.5 24 September
Zinc (ټن) 2515.5 (0%) 0 2487 2560.75 24 September
Copper (ټن) 6297.25 (0%) 0 6290.25 6372 24 September
Tin 18895 (0%) 0 18855 18967.5 21:30:23

قیمتي فلزونه

کچه بدلول ټيټ لوړ وخت
Gold 1,198.78 (0%) 0.02 1,198.68 1,198.99 00:27:36
Silver 14.28 (0.07%) 0.01 14.28 14.30 00:27:56
Platinum 830.70 (0%) 0 830.50 830.80 00:24:24
Palladium 1,050.40 (0.02%) 0.20 1,050.30 1,050.60 00:25:19
Gold / Silver 84.23 (0%) 0 84.18 84.28 00:26:44
Gold / Platinum 1.45 (0%) 0 1.44 1.46 24 September

توکي

کچه بدلول ټيټ لوړ وخت
Cotton 78.56 (0%) 0 78.44 79.3 24 September
Sugar 11.28 (0%) 0 11.13 11.68 24 September
Soybean 840.5 (0%) 0 838.5 845 24 September
Wheat 526.25 (0%) 0 520 531 24 September
Corn 361 (0%) 0 356 362 24 September
Rice 9.825 (0%) 0 9.803 9.985 21:48:52

تیل او انرژي

کچه بدلول ټيټ لوړ وخت
Crude Oil WTI 72.25 (0.04%) 0.03 72.23 72.31 00:24:11
Brent Oil 80.75 (0.04%) 0.03 80.71 80.78 00:27:14
OPEC Oil 77.08 (0%) 0 77.08 77.08 24 September
Gasoline 2.0485 (0.02%) 0.0005 2.047 2.0485 00:27:14
Natural Gas 3.031 (0.13%) 0.004 3.031 3.037 00:27:14
Gas Oil 706.88 (0.05%) 0.38 706.38 706.88 00:26:12

S&P 500

2,919
د ژوند کچه
0 (0%)
بدلول
24 September 2018
وخت 23:54:20
213 (7.86%)
بدل / 3 میاشت
331 (12.79%)
بدل / 6 میاشت
423 (16.93%)
کلنۍ ازموینه

نړیوال شاخصونه

کچه بدلول ټيټ لوړ وخت
S&P 500 2919.37 (0%) 0 2913.2 2929.65 23:54:20
Nasdaq 7,993 (0%) 0 7,913 7,996 24 September
Dow Jone 26,562 (0%) 0 26,550 26,744 24 September
Nikkei 225 23891.5 (0%) 0 23687 23979 10:33:13
DAX 12,351 (0%) 0 12,348 12,431 24 September
FTSE 7,458 (0%) 0 7,451 7,490 24 September

EUR/USD

1.1728
د ژوند کچه
0 (0%)
بدلول
24 September 2018
وخت 00:00:00
0 (0.18%)
بدل / 3 میاشت
0 (5.05%)
بدل / 6 میاشت
0 (1.01%)
کلنۍ ازموینه

فاریکس

کچه بدلول ټيټ لوړ وخت
EUR/USD 1.1728 (0%) 0 1.1727 1.1755 24 September
GBP/USD 1.3069 (0%) 0 1.3067 1.3088 24 September
USD/CAD 1.2943 (0%) 0 1.2913 1.2946 24 September
USD/JPY 112.55 (0%) 0 112.46 112.64 24 September
USD/CHF 0.9605 (0%) 0 0.9582 0.9606 24 September
AUD/USD 0.7257 (0%) 0 0.7255 0.7282 24 September

Bitcoin

6,705
د ژوند کچه
0 (0%)
بدلول
23 September 2018
وخت 00:00:00
448 (7.16%)
بدل / 3 میاشت
1,769 (20.87%)
بدل / 6 میاشت
2,772 (70.48%)
کلنۍ ازموینه

کریپټو

کچه بدلول ټيټ لوړ وخت
Bitcoin 6704.6 (0%) 0 6684.1 6736 23 September
Etherium 243.63 (0%) 0 238.16 243.92 23 September
Dash 206.36 (0%) 0 202.63 208.57 23 September
Ripple 0.56592 (0%) 0 0.5546 0.59651 23 September
Litecoin 61.119 (0%) 0 59.973 61.504 23 September
Stellar 0.2841 (0%) 0 0.23734 0.28665 23 September

USD/GBP

0.7652
د ژوند کچه
0 (0%)
بدلول
24 September 2018
وخت 10:00:27
0 (1.63%)
بدل / 3 میاشت
0 (8.11%)
بدل / 6 میاشت
0 (3.04%)
کلنۍ ازموینه

نړیوال ارزښتونه

کچه بدلول ټيټ لوړ وخت
AED/GBP 0.2075 (0.19%) 0.0004 0.2071 0.2082 23:33:43
AFN/GBP 0.01 (1.01%) 0.0001 0.01 0.01 03:45:14
ALL/GBP 0.007 (1.45%) 0.0001 0.007 0.007 03:48:14
ANG/GBP 0.4046 (0.7%) 0.0028 0.4046 0.4046 03:48:14
ARS/GBP 0.0204 (0.49%) 0.0001 0.0204 0.0206 17:42:36
AUD/GBP 0.5531 (0.69%) 0.0038 0.5523 0.5563 22:48:43

Nasdaq

7,993
د ژوند کچه
0 (0%)
بدلول
24 September 2018
وخت 23:34:18
494 (6.59%)
بدل / 3 میاشت
1,001 (14.31%)
بدل / 6 میاشت
1,623 (25.47%)
کلنۍ ازموینه

اشاره

کچه بدلول ټيټ لوړ وخت
Nasdaq 7993.25 (0%) 0 7913.34 7995.53 23:34:18
Dow 30 26562.05 (0%) 0 26549.83 26743.5 23:34:18
S&P 500 2919.37 (0%) 0 2913.2 2929.65 23:54:20
SmallCap 2000 1705.1 (0%) 0 1696.83 1712.5 23:34:18
S&P 500 VIX 12.2 (0.08%) 0.01 12.2 12.21 00:04:11
DJ Utility 720.52 (0.03%) 0.22 720.52 720.52 00:03:32

Bonds

کچه بدلول ټيټ لوړ وخت
Japan 1M -0.125 (0%) 0 -0.11 -0.125 14:03:16
Japan 1Y -0.11 (0%) 0 -0.1 -0.111 22:03:25
Japan 2Y -0.104 (0%) 0 -0.094 -0.105 22:03:25
Japan 3M -0.105 (0%) 0 -0.105 -0.105 04:33:12
Japan 3Y -0.076 (0%) 0 -0.071 -0.083 22:03:25
Japan 7Y 0.023 (0%) 0 0.008 0.029 22:03:25

نړیوال بانکونه

کچه بدلول ټيټ لوړ وخت
Apple 220.28 (1.2%) 2.62 218.77 220.28 23:03:26
Amazon.com 1927.46 (0.65%) 12.45 1907.29 1927.46 23:03:26
Alphabet A 1184.85 (1.09%) 12.73 1165.54 1184.85 23:03:26
Alphabet Inc C 1176.25 (0.87%) 10.16 1158 1176.25 23:03:26
Microsoft 114.64 (0.33%) 0.38 113.9 114.64 23:03:26
Facebook 165.43 (1.53%) 2.5 164.05 165.43 23:03:26

ETFs

کچه بدلول ټيټ لوړ وخت
Bharat 22 ETF 35.8 (0%) 0 35.75 36.47 14:33:35
Goldman Sachs Nifty BeES 1148.87 (0%) 0 1146.6 1168.99 14:33:35
SBI Nifty 50 111.4 (0%) 0 111.25 112.85 14:33:35
SBI Gold 2778 (0%) 0 2761.55 2780 14:33:35
UTI Gold 2744.55 (0%) 0 2744.55 2768.95 14:33:36
UTI Gold 2744.55 (0%) 0 2744.55 2768.95 14:33:36

فنډونه

کچه بدلول ټيټ لوړ وخت
Russell Balanced Portfolio Super Suite 2.824 (0%) 0 2.824 2.824 16:03:34
AMP Capital Enhanced Index International Share 1.432 (0%) 0 1.432 1.432 14:03:17
AMP Capital Future Directions Balanced Fund - Cla 1.151 (0%) 0 1.151 1.151 13:03:39
AMP Capital Future Directions Balanced Fund 1.161 (0%) 0 1.161 1.161 13:03:39
CFS FC W Pen-FirstChoice W Moderate 2.592 (0%) 0 2.592 2.592 13:03:39
CFS FC W Pen-FirstChoice W Moderate 2.592 (0%) 0 2.592 2.592 13:03:39

نړیوال اقتصاد