د انلاین فورم
شاخص کونکي
 • Bitcoin 3938.4 (0.46%) 18.3
 • Brent Oil 66.98 (0.19%) 0.13
 • Gold 1,336.17 (0.35%) 4.68
 • USD/JPY 110.81 (0%) 0
 • GBP/USD 1.3061 (0%) 0
 • EUR/USD 1.1342 (0%) 0
 • Dow 25,954 (0.02%) 5
 • Nasdaq 7,489 (0.03%) 2
 • S&P 500 2,785 (0.02%) 0

پیسې

کچه بدلول پرانیستی ټيټ لوړ وخت

 • وروستی :
 • لوړ :
 • ټيټ :
 • د مکس لوستل : -
 • د ډیری لوړې کچې٪ : -
 • پرانیستی :
 • وخت : 03:30
 • پرون : -
 • ٪ بدلول : -
 • بدلول : -

Currency

 • وروستی : 74.40
 • لوړ : 74.40
 • ټيټ : 74.40
 • د مکس لوستل : -
 • د ډیری لوړې کچې٪ : -
 • پرانیستی : 74.40
 • وخت : 09:00
 • پرون : -
 • ٪ بدلول : -
 • بدلول : -

Gold

 • وروستی : 1336.08
 • لوړ : 1341.58
 • ټيټ : 1332.24
 • د مکس لوستل : 0.67
 • د ډیری لوړې کچې٪ : -100%
 • پرانیستی : 1340.67
 • وخت : 16:59:19
 • پرون : 1,340.85
 • ٪ بدلول : 0.36%
 • بدلول : 4.77

 • وروستی :
 • لوړ :
 • ټيټ :
 • د مکس لوستل : -
 • د ډیری لوړې کچې٪ : -
 • پرانیستی :
 • وخت : 03:30
 • پرون : -
 • ٪ بدلول : -
 • بدلول : -

خبرونه

اقتصادي کښته

(2019-02-21)
ریښتیا اټکل
01:00
US
تغییرات سهام نفت خام API
- -
03:20
JP
سرمایه گذاری اوراق قرضه خارجی
- -
03:20
JP
سرمایه گذاری سهام توسط خارجی ها
- -
04:00
AU
تغییر اشتغال
- -
04:00
AU
تغییر اشتغال تمام وقت
- -
04:00
AU
نرخ مشارکت
- -
04:00
AU
زمان قسمت استخدام تغییرات
- -
04:00
AU
نرخ بیکاری
- 5.30%
04:00
JP
پی ام آی توليد Nikkei آنی
- 51.8
08:00
JP
تغییرات ماهیانه شاخص فعالیت تمام صنایع
- -
09:00
NL
نرخ بیکاری
- 3.90%
10:30
DE
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ نهایی
- 1.7%
10:30
DE
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ نهایی
- -1%
10:30
DE
تغییرات سالیانه نرخ تورم نهایی
- 1.4%
10:30
DE
نرخ تورم (ماهانه) نهایی
- -0.8%
10:30
ID
سپرده نرخ تسهیلات
- -
10:30
ID
تصمیم نرخ بهره
- -
10:30
ID
نرخ وام تسهیلات
- -
11:15
FR
اطمینان کسب و کار
- -
11:15
FR
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ نهایی
- -0.6%
11:15
FR
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ نهایی
- 1.4%
11:15
FR
تغییرات سالیانه نرخ تورم نهایی
- 1.2%
11:15
FR
نرخ تورم (ماهانه) نهایی
- -0.5%
11:30
HU
تغییرات سالیانه دستمزد ناخالص
- 10.3%
11:30
ES
تغییرات سالیانه سفارشات صنعتی
- 4%
11:45
FR
پی ام آی مرکب Markit آنی
- -
11:45
FR
پی ام آی توليد Markit آنی
- -
11:45
FR
پی ام آی خدمات Markit آنی
- -
12:00
DE
پی ام آی مرکب Markit آنی
- -
12:00
DE
پی ام آی توليد Markit آنی
- -
12:00
DE
پی ام آی خدمات Markit آنی
- -
12:30
EA
پی ام آی مرکب Markit آنی
- -
12:30
EA
پی ام آی توليد Markit آنی
- -
12:30
EA
پی ام آی خدمات Markit آنی
- -
12:30
IT
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ نهایی
- 0.9%
12:30
IT
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ نهایی
- -1.7%
12:30
IT
تغییرات سالیانه نرخ تورم نهایی
- 0.9%
12:30
IT
نرخ تورم (ماهانه) نهایی
- 0.1%
12:30
PL
تغییرات سالیانه خرده فروشی
- -
12:30
ES
موازنه تجاری
- €-2.1B
13:00
SI
PPI (سالانه)
- 1%
13:00
GB
استقراض خالص بخش دولتی
- £10.5B
13:10
ES
مزایده Bonos سه ساله
- -
13:10
ES
مزایده Bonos پنج ساله
- -
13:10
ES
مزایده OAT ده ساله
- -
13:30
FR
3-سال حراج BTAN
- -
13:30
FR
مزایده BTAN پنج ساله
- -
13:30
MT
نرخ تورم (سالانه)
- -
13:30
SI
نرخ بیکاری
- 8%
14:30
LV
تغییرات ماهیانه PPI
- 0.6%
14:30
LV
PPI (سالانه)
- 5%
15:30
BR
تغییرات ماهیانه CPI میان ماهی IPCA
- -
15:30
BR
تغییرات سالیانه CPI میان ماهی IPCA
- -
17:00
CA
تغییرات ماهیانه فروش عمده
- -
17:00
US
تغییرات ماهیانه سفارش کالاهای بادوام به استثناء سلاح
- 2%
17:00
US
میزان سفارشات کالاهای بادوام به استثنای حمل و نقل (ماهانه)
- 0.7%
17:00
US
میزان سفارشات کالاهای بادوام (ماهانه)
- 2.5%
17:00
US
شاخص تولیدات بانک فدرال فیلادلفیا
- 12
17:00
US
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری
- -
17:00
US
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار
- -
18:15
US
پی ام آی مرکب Markit آنی
- -
18:15
US
پی ام آی توليد Markit آنی
- 53
18:15
US
پی ام آی خدمات Markit آنی
- 53
18:30
AR
ضریب اطمینان مصرف کننده
- -
18:30
MX
صورت جلسه سیاست های مالی
- -
18:30
US
تغییرات ماهیانه فروش مسکن موجود
- 1.2%
18:30
US
فروش خانه موجود
- 5.1M
18:30
US
تغییرات ماهیانه شاخص پیشرو بانک مرکزی امریکا(CB)
- -
19:00
US
تغییر سهام گاز EIA
- -
19:30
US
تغییر سهام گازوئیل EIA
- -
19:30
US
تغییر سهام نفت خام EIA
- -
20:00
US
مزایده Bill چهار هفته ای
- -
22:30
AR
موازنه تجاری
- -
17:00
CA
تغییر اشتغال ADP
- -3K
15:30
GB
سخنرانی آقای Haldane- بانک انگلیس
- -
21:20
CA
سخنرانی Gov Poloz بانک کانادا (BoC)
- -
16:00
EA
ECB ملاقات حسابرسی سیاست پولی
- -
11:30
EA
سخنرانی Praet - بانک مرکزی اروپا
- -
17:00
EA
سخنرانی Praet - بانک مرکزی اروپا
- -
10:30
ID
تغییرات سالیانه رشد وام
- 12.2%
14:30
SK
حساب جاری
- € -300M
13:00
ES
موازنه تجاری
- €-2.1B
13:30
ES
موازنه تجاری
- €-2.1B
13:30
ES
مزایده Bonos سه ساله
- -
13:30
ES
مزایده Bonos پنج ساله
- -
13:30
ES
مزایده OAT ده ساله
- -
15:00
SI
نرخ بیکاری
- 8%
16:30
SK
حساب جاری
- € -300M
اقتصادي کښته (2019-02-22) ریښتیا اټکل
00:30
KR
تغییرات ماهیانه PPI
- -
00:30
KR
PPI (سالانه)
- -
03:00
JP
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم
- 0.8%
03:00
JP
تغییرات سالیانه نرخ تورم به استثنا غذا و انرژی
- -
03:00
JP
نرخ تورم (سالانه)
- 0.5%
03:00
JP
نرخ تورم (ماهانه)
- -
05:00
CN
شاخص بهای مسکن (سالانه)
- 9.4%
10:30
DE
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نهایی
- 0.2%
10:30
DE
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) نهایی
- 0.9%
10:30
LT
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی
- -
10:30
LT
تولیدات صنعتی (ماهانه)
- -
10:30
TR
اطمینان کسب و کار
- -
10:30
TR
استفاده از ظرفیت
- -
11:30
AT
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ
- -
11:30
AT
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ
- -
11:30
AT
نرخ تورم (سالانه)
- -
11:30
AT
نرخ تورم (ماهانه)
- -
11:30
SK
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ
- 2.2%
11:30
SK
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ
- 1%
12:30
DE
شاخص شرایط تجاری IFO
- 98.5
12:30
DE
شرایط جاری IFO
- -
12:30
DE
پیش بینی IFO
- -
13:00
SI
اطمینان کسب و کار
- 7
13:00
SI
ضریب اطمینان مصرف کننده
- -
13:30
HR
نرخ تورم (سالانه)
- -
13:30
HR
نرخ تورم (ماهانه)
- -
13:30
CY
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ
- -
13:30
EA
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم نهایی
- 1.1%
13:30
EA
تغییرات سالیانه نرخ تورم نهایی
- 1.4%
13:30
EA
نرخ تورم (ماهانه)
- -
14:30
IE
قیمت عمده فروشی (ماهانه)
- -
14:30
IE
قیمت عمده فروشی (سالانه)
- -
14:30
LV
نرخ بیکاری
- 8.10%
14:30
GB
معاملات توزیعی بانک مرکزی امریکا (CB)
- -
15:00
IN
ذخایر ارزی
- -
16:30
PL
تغییرات سالیانه عرضه پولM3
- -
17:00
CA
تغییرات ماهیانه خرده فروشی
- -
17:00
CA
تغییرات سالیانه خرده فروشی
- -
17:00
CA
تغییرات ماهیانه خرده فروشی به استثنا اتومبیل
- -
17:30
BE
اطمینان کسب و کار
- -
17:30
MX
اواسط ماه هسته نرخ تورم (ماهیانه)
- -
17:30
MX
اواسط ماه نرخ تورم (سالانه)
- -
17:30
MX
تغییرات ماهیانه نرخ تورم میان ماهی
- -
19:30
CA
موازنه بودجه
- C$ -0.31B
21:30
US
تعداد ایستگاه نفتی بیکر هیوز
- -
18:45
US
سخنرانی ویلیامز - فدرال رزرو
- -
22:00
US
سخنرانی بولارد- فدرال رزرو
- -
22:00
US
سخنرانی Harker رئیس فدرال‌رزرو ایالت فیلادلفیا
- -
19:00
EA
بانک مرکزی اروپا - اژدها - سخنرانی - گفتار
- -
19:00
EA
سخنرانی پرزیدنت دراقی بانک مرکزی اروپا (ECB)
- -
15:30
BR
خالص صورت های پرداخت
- 50K
16:30
RU
تغییرات سالیانه خرده فروشی
- 1.5%
16:30
RU
نرخ بیکاری
- 4.8%
16:30
RU
رشد دستمزد واقعی (سالانه)
- 0.7%
17:30
RU
تولید ناخالص داخلی تغییرات سالیانه
- 1.8%
13:30
MT
نرخ تورم (سالانه)
- 1.3%
10:30
ID
تغییرات سالیانه رشد وام
- 12.2%
22:00
US
سخنرانی Harker رئیس فدرال‌رزرو ایالت فیلادلفیا
- -
16:30
SK
حساب جاری
- € -300M
اقتصادي کښته (2019-02-25) ریښتیا اټکل
08:30
JP
شاخص همزمان نهایی
- 102.3
08:30
JP
شاخص اقتصادی مقدم نهایی
- 97.9
10:30
DK
تغییرات ماهیانه خرده فروشی
- -
10:30
DK
تغییرات سالیانه خرده فروشی
- -
10:30
FI
تغییرات سالیانه قیمت های صادرات
- -
10:30
FI
تغییرات سالیانه قیمت های واردات
- -
10:30
FI
PPI (سالانه)
- 4.2%
11:30
AT
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی
- 4%
11:30
CZ
اطمینان کسب و کار
- 95.3
11:30
CZ
ضریب اطمینان مصرف کننده
- -
11:30
CZ
تغییرات ماهیانه PPI
- -
11:30
CZ
PPI (سالانه)
- -
11:30
ES
PPI (سالانه)
- -
12:30
BE
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی
- 3%
12:30
BE
تولیدات صنعتی (ماهانه)
- 0.5%
12:30
PL
نرخ بیکاری
- 5.9%
13:30
CY
تغییرات سالیانه خرده فروشی
- 2.2%
13:30
LU
موازنه تجاری
- € -0.62B
14:30
SA
نرخ تورم (سالانه)
- 1.8%
17:00
BR
حساب جاری
- -
17:00
BR
سرمایه گذاری مستقیم خارجی
- -
17:00
US
شاخص فعالیتهای ملی بانک فدرال شیکاگو
- 0.11
17:30
FR
مزایده BTF سه ماهه
- -
17:30
FR
مزایده BTF دوازده ماهه
- -
17:30
FR
مزایده BTF شش ماهه
- -
17:30
MX
فعالیت های اقتصادی (ماهیانه)
- -
17:30
MX
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نهایی
- 0.3%
17:30
MX
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) نهایی
- 1.8%
17:30
MX
فعالیت های اقتصادی (سالانه)
- 2.2%
18:30
MX
حساب جاری
- -2300
18:30
US
تغییرات ماهیانه موجودی انبارهای عمده فروشی
- 0.3%
19:00
US
دالاس شاخص تولید بانک فدرال
- 2
20:00
US
مزایده Bill سه ماهه
- -
20:00
US
مزایده Bill شش ماهه
- -
21:00
BR
درآمدهای مالیاتی فدرال
- -
21:30
US
مزایده Note دو ساله
- -
21:30
US
مزایده Note پنج ساله
- -
23:30
AR
تغییرات سالیانه خرده فروشی
- 23.8%
اقتصادي کښته (2019-02-23) ریښتیا اټکل
02:00
US
سخنرانی ویلیامز - فدرال رزرو
- -
اقتصادي کښته (2019-02-26) ریښتیا اټکل
00:30
KR
ضریب اطمینان مصرف کننده
- -
10:30
FI
نرخ بیکاری
- 8.50%
10:30
DE
اطمینان مصرف کننده گروه GFK
- 10.5
11:15
FR
ضریب اطمینان مصرف کننده
- 91
12:30
AT
پی ام آی توليد بانک اتریش
- -
13:00
HR
نرخ بیکاری
- 9.9%
13:00
GB
جلسه FPC BoE
- -
13:30
MT
PPI (سالانه)
- -
13:30
TR
تولید خودرو (سالانه)
- -
14:10
DE
مزایده Schatz دو ساله
- -
14:15
IT
6 ماه حراج BOT
- -
16:30
HU
نرخ بهره سپرده
- -
16:30
HU
تصمیم نرخ بهره
- 0.9%
17:00
BR
تغییرات ماهیانه وام دهی بانکی
- -
17:00
US
تغییرات ماهیانه مجوز ساخت
- -
17:00
US
جواز ساختمان
- 1.230M
17:00
US
شروع ساخت و ساز مسکن (ماهیانه)
- -
17:00
US
خانه های مسکونی نوساز
- 1.330M
17:25
US
تغییرات ماهیانه Redbook
- -
17:25
US
تغییرات سالیانه Redbook
- -
17:30
MX
تغییرات ماهیانه خرده فروشی
- -0.4%
17:30
MX
تغییرات سالیانه خرده فروشی
- 3.3%
17:30
US
تغییرات ماهیانه قیمت مسکن S&P/Case-Shiller
- -
17:30
US
تغییرات سالیانه قیمت مسکن S&P/Case-Shiller
- -
17:30
US
تغییرات ماهیانه شاخص قیمت مسکن
- 0.4%
18:30
US
اطمینان مصرف ‍‍کننده بانک مرکزی امریکا (CB)
- -
18:30
US
شاخص توليد Richmond Fed
- 1
20:00
US
مزایده ۵۲Bill هفته ای
- -
21:30
US
مزایده Note هفت ساله
- -
اقتصادي کښته (2019-02-27) ریښتیا اټکل
00:30
KR
اطمینان کسب و کار
- -
01:00
US
تغییرات سهام نفت خام API
- -
03:30
AU
تغییرات ماهیانه فروش خانه های نو ساز موسسه HIA
- -2%
04:00
AU
تغییرات دوره ای ساختمان های ساخته شده
- 1.5%
05:00
CN
سود صنعتی (YTD) (سالانه)
- -
09:00
NL
اطمینان کسب و کار
- -
10:30
DK
اطمینان کسب و کار
- -
10:30
FI
ضریب اطمینان مصرف کننده
- 17.2
10:30
TR
شاخص اعتماد اقتصادی
- -
11:30
HU
نرخ بیکاری
- 4.30%
11:30
SE
ضریب اطمینان مصرف کننده
- -
11:30
SE
اطمینان کسب و کار
- -
11:30
SE
انتظارات تورم مصرف کننده
- -
12:00
SE
موازنه تجاری
- SEK-2.4B
12:00
SE
رشد وام خانوار
- -
12:30
BG
تغییرات سالیانه ورود توریست
- -
12:30
EA
تغییرات سالیانه رشد وام
- -
12:30
EA
تغییرات سالیانه عرضه پولM3
- -
12:30
IT
اطمینان کسب و کار
- -
12:30
IT
ضریب اطمینان مصرف کننده
- -
13:00
PT
اطمینان کسب و کار
- 2
13:00
PT
ضریب اطمینان مصرف کننده
- -8.9
13:30
AT
اطمینان کسب و کار
- -
13:30
AT
ضریب اطمینان مصرف کننده
- -
13:30
BE
نرخ تورم (سالانه)
- -
13:30
BE
نرخ تورم (ماهانه)
- -
13:30
HR
اطمینان کسب و کار
- -
13:30
HR
ضریب اطمینان مصرف کننده
- -
13:30
HR
تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ابتدایی
- 2.9%
13:30
HR
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی
- -
13:30
HR
PPI (سالانه)
- -
13:30
CY
اطمینان کسب و کار
- -
13:30
CY
ضریب اطمینان مصرف کننده
- -
13:30
CY
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی
- 3.2%
13:30
EA
اطمینان کسب و کار
- 0.61
13:30
EA
خدمات تمایلات
- -
13:30
EA
ضریب اطمینان مصرف کننده نهایی
- -
13:30
EA
انتظارات تورم مصرف کننده
- -
13:30
EA
تمایلات اقتصادی
- -
13:30
EA
تمایلات صنعتی
- -
13:30
FI
اطمینان کسب و کار
- -
13:30
GR
اطمینان کسب و کار
- -
13:30
GR
ضریب اطمینان مصرف کننده
- -
13:30
LU
اطمینان کسب و کار
- -
13:30
LU
ضریب اطمینان مصرف کننده
- -
13:30
MT
اطمینان کسب و کار
- -
13:30
MT
ضریب اطمینان مصرف کننده
- -
13:30
RO
ضریب اطمینان مصرف کننده
- -
13:30
RO
اطمینان کسب و کار
- -
14:10
DE
مزایده Bund ده ساله
- -
14:15
IT
5-سال BTP حراج
- -
14:15
IT
مزایده BTP ده ساله
- -
14:30
FR
شکایات مزایای بیکاری
- -4.2K
14:30
FR
تعداد کل افراد جویای کار
- 3415.0K
14:45
ES
اطمینان کسب و کار
- -
15:30
BR
نرخ بیکاری
- 11.40%
15:30
US
درخواست رهن MBA
- -
15:30
US
نرخ وام رهنی ۳۰ ساله MBA
- -
16:30
RU
اطمینان کسب و کار
- -
17:00
CA
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم
- -
17:00
CA
نرخ تورم (سالانه)
- -
17:00
CA
نرخ تورم (ماهانه)
- -0.1%
17:30
MX
موازنه تجاری
- -
17:30
MX
نرخ بیکاری
- 3.20%
18:30
US
تغییرات ماهیانه سفارشات کارخانه ای
- 1.5%
18:30
US
سفارشات کارخانه سابق حمل و نقل
- 0.8%
18:30
US
تغییرات ماهیانه پیش فروش مسکن
- -
18:30
US
تغییرات سالیانه پیش فروش مسکن
- -11%
19:00
US
تغییر سهام گازوئیل EIA
- -
19:00
US
تغییر سهام نفت خام EIA
- -
22:00
MX
گزارش تورم Banxico
- -
اقتصادي کښته (2019-02-28) ریښتیا اټکل
02:30
KR
تولیدات صنعتی (ماهانه)
- -
02:30
KR
تغییرات سالیانه خرده فروشی
- -
02:30
KR
تغییرات ماهیانه خرده فروشی
- -
02:30
KR
تغییرات سالیانه تولید
- -
02:30
KR
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی
- -
02:30
KR
تغییرات سالیانه خروجی ساخت و ساز
- -
03:20
JP
سرمایه گذاری اوراق قرضه خارجی
- -
03:20
JP
سرمایه گذاری سهام توسط خارجی ها
- -
03:20
JP
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی ابتدایی
- -
03:20
JP
تغییرات ماهیانه تولیدات صنعتی ابتدایی
- -
03:20
JP
تغییرات ماهیانه خرده فروشی
- -
03:20
JP
تغییرات سالیانه خرده فروشی
- -
03:31
GB
اطمینان مصرف کننده گروه GFK
- -17
04:00
AU
تغییرات ماهیانه مخارج سرمایه خصوصی
- -
04:00
AU
تغییرات ماهیانه اعتبارات بخش خصوصی
- -
04:00
AU
تغییرات سالیانه اعتبارات بخش خصوصی
- -
04:30
CN
پی ام آی توليد NBS
- 50.3
04:30
CN
پی ام آی غیر توليدی
- 54
04:30
KR
تصمیم نرخ بهره
- -
08:30
JP
تغییرات سالیانه سفارشات ساخت و ساز
- 2.2%
08:30
JP
تغییرات سالیانه سفارشات ساخت و ساز
- -
08:30
JP
مسکن شروع می شود (سالانه)
- -
09:30
EE
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی
- 0.6%
09:30
EE
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه)
- 3.3%
09:30
EE
تغییرات ماهیانه PPI
- 1%
09:30
EE
PPI (سالانه)
- 0.6%
09:30
ZA
تغییرات سالیانه عرضه پولM3
- -
09:30
ZA
تغییرات سالیانه اعتبارات بخش خصوصی
- -
10:30
DK
تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ابتدایی
- 1.9%
10:30
DK
GDP نرخ رشد کاهش یافت Prel
- 0.8%
10:30
DK
نرخ بیکاری
- 4.50%
10:30
FI
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) نهایی
- 2.7%
10:30
FI
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نهایی
- 0.9%
10:30
LT
تغییرات ماهیانه خرده فروشی
- -
10:30
LT
تغییرات سالیانه خرده فروشی
- -
10:30
LT
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی دومین تخمین
- 1.6%
10:30
TR
موازنه تجاری
- $-1.2B
10:30
GB
تغییرات سالیانه قیمت مسکن در سراسر کشور
- -
10:30
GB
تغییرات ماهیانه قیمت مسکن در سراسر کشور
- -
11:15
FR
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی دومین تخمین
- 0.3%
11:15
FR
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی
- -
11:15
FR
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی
- -
11:15
FR
تغییرات سالیانه نرخ تورم ابتدایی
- -
11:15
FR
تغییرات ماهیانه نرخ تورم ابتدایی
- -
11:15
FR
مصرف خانگی (ماهیانه)
- -
11:15
FR
تغییرات ماهیانه PPI
- -
11:30
HU
PPI (سالانه)
- -
11:30
SK
ضریب اطمینان مصرف کننده
- -
11:30
SK
اطمینان کسب و کار
- -
11:30
ES
تغییرات ماهیانه نرخ تورم ابتدایی
- -
11:30
ES
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی
- -
11:30
ES
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی
- -
11:30
ES
تغییرات سالیانه نرخ تورم ابتدایی
- -
11:45
TR
تغییرات سالیانه ورود توریست
- -
12:00
SI
تغییرات سالیانه ورود توریست
- -
12:00
SE
تغییرات سالیانه خرده فروشی
- -
12:00
SE
تغییرات ماهیانه خرده فروشی
- -
12:00
SE
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه)
- 2.1%
12:00
SE
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی
- 0.5%
12:00
SE
تغییرات ماهیانه PPI
- -
12:00
SE
PPI (سالانه)
- -
12:30
BG
اطمینان کسب و کار
- -
12:30
BG
تغییرات ماهیانه PPI
- -
12:30
BG
PPI (سالانه)
- -
12:30
CZ
تغییرات سالیانه عرضه پولM3
- -
12:30
PL
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نهایی
- 0.5%
12:30
PL
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) نهایی
- 4.9%
12:30
ES
حساب جاری
- € 2.8B
13:00
PT
تغییرات سالیانه نرخ تورم ابتدایی
- 0.7%
13:00
PT
تغییرات ماهیانه نرخ تورم ابتدایی
- -0.6%
13:00
SI
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی
- 0.8%
13:00
SI
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه)
- 3.7%
13:00
SI
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ
- -
13:00
SI
نرخ تورم (سالانه)
- -
13:00
SI
تغییرات ماهیانه خرده فروشی
- -
13:00
SI
تغییرات سالیانه خرده فروشی
- -
13:00
ZA
تغییرات ماهیانه PPI
- -
13:00
ZA
PPI (سالانه)
- -
13:30
GR
PPI (سالانه)
- -
13:30
GR
تغییرات سالیانه خرده فروشی
- 1.5%
13:30
IN
ارزش بودجه دولت
- -
13:30
ID
تغییرات سالیانه عرضه پول M2
- -
13:30
IT
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی
- -
13:30
IT
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی
- -
13:30
IT
تغییرات سالیانه نرخ تورم ابتدایی
- -
13:30
IT
تغییرات ماهیانه نرخ تورم ابتدایی
- -
14:00
BE
PPI (سالانه)
- -
14:30
IE
تغییرات ماهیانه خرده فروشی
- 0.3%
14:30
IE
تغییرات سالیانه خرده فروشی
- 3.4%
14:30
LV
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نهایی
- 1.1%
14:30
LV
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) نهایی
- 5%
14:30
LV
تغییرات ماهیانه خرده فروشی
- -
14:30
LV
تغییرات سالیانه خرده فروشی
- -
14:30
LU
PPI (سالانه)
- -
14:30
PT
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نهایی
- 0.4%
14:30
PT
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) نهایی
- 1.7%
15:00
IN
تغییرات سالیانه خروجی زیرساخت
- 3.1%
15:30
BR
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی
- 0.3%
15:30
BR
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه)
- 2.0%
15:30
IN
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه)
- 7.5%
15:30
ZA
موازنه تجاری
- -
16:30
DE
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی
- -
16:30
DE
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی
- -
16:30
DE
تغییرات سالیانه نرخ تورم ابتدایی
- -
16:30
DE
تغییرات ماهیانه نرخ تورم ابتدایی
- -
16:30
RU
تغییرات سالیانه عرضه پول M2
- -
16:30
SA
بانک های خصوصی وام (سالانه)
- 3.3%
16:30
SA
تغییرات سالیانه عرضه پولM3
- 2.1%
17:00
BR
تراز بودجه اسمی
- -
17:00
CA
حساب جاری
- -
17:00
CA
تغییرات ماهیانه PPI
- -
17:00
CA
PPI (سالانه)
- -
17:00
US
تعادل تجارت کالا
- -
17:00
US
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری
- -
17:00
US
شاخص قیمت تولید ناخالص داخلی چهار ماهه 2 استراز
- 1.6%
17:00
US
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی
- 2.7%
17:00
US
تغییرات دوره ای شاخص قیمت PCE دومین تخمین
- -
17:00
US
تغییرات دوره ای شاخص بهای خالص PCE دومین تخمین
- -
17:00
US
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار
- -
17:00
US
مقالات عمده فروشی (ماهانه) Adv
- -
17:30
BE
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نهایی
- 0.3%
17:30
BE
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) نهایی
- 1.2%
18:15
US
پی ام آی شیکاگو
- 55
19:00
US
تغییر سهام گاز EIA
- -
19:30
US
شاخص توليد Kansas Fed
- -
20:00
US
مزایده Bill چهار هفته ای
- -
اقتصادي کښته (2019-03-01) ریښتیا اټکل
01:00
AU
شاخص توليد موسسه AIG
- 52
03:00
JP
نسبت مشاغل به متقاضیان کار
- -
03:00
JP
تغییرات سالیانه سی پی آی Tokyo
- -
03:00
JP
تغییرات سالیانه سی پی آی خالص Tokyo
- -
03:00
JP
نرخ بیکاری
- 2.50%
03:20
JP
تغییرات سالیانه مخارج سرمایه ای
- -
03:30
KR
موازنه تجاری
- -
03:30
KR
تغییرات سالیانه صادرات
- -
03:30
KR
تغییرات سالیانه واردات
- -
04:00
ID
پی ام آی توليد Nikkei
- -
04:00
JP
پی ام آی توليد Nikkei نهایی
- 51.8
05:15
CN
پی ام آی توليد Caixin
- 49.7
07:30
ID
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم
- -
07:30
ID
نرخ تورم (سالانه)
- -
07:30
ID
نرخ تورم (ماهانه)
- -
08:00
ID
تغییرات سالیانه ورود توریست
- -
08:30
IN
پی ام آی توليد Nikkei
- 52.5
08:30
JP
ضریب اطمینان مصرف کننده
- -
09:30
IE
پی ام آی توليد Investec
- 52.9
09:30
RO
نرخ بیکاری
- 4.20%
09:30
RU
پی ام آی توليد Markit
- 51.5
10:30
DE
تغییرات سالیانه قیمت های واردات
- -
10:30
DE
تغییرات ماهیانه قیمت های واردات
- -
10:30
DE
نرخ بیکاری هماهنگ
- 3.3%
10:30
LT
تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی دومین تخمین
- 3.9%
10:30
LT
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی دومین تخمین
- 1.6%
10:30
TR
اتاق بازرگانی استانبول استان PMI
- 44.6
11:00
SE
پی ام آی توليد Swedbank
- 52.9
11:30
AT
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نهایی
- 0.4%
11:30
AT
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) نهایی
- 2.3%
11:30
AT
تغییرات ماهیانه PPI
- -
11:30
AT
PPI (سالانه)
- -
11:30
AT
نرخ بیکاری
- 7.00%
11:30
CZ
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نهایی
- 1%
11:30
CZ
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) نهایی
- 2.9%
11:30
HU
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) نهایی
- 5%
11:30
HU
پی ام آی توليد HALPIM
- -
11:30
NL
پی ام آی توليد NEVI
- 54.5
11:30
PL
پی ام آی توليد Markit
- 48.7
11:30
ES
تغییرات سالیانه ورود توریست
- -
11:45
ES
پی ام آی توليد Markit
- 52.9
12:00
CZ
پی ام آی توليد Markit
- -
12:15
IT
پی ام آی توليد Markit/ADACI
- 48.5
12:20
FR
پی ام آی توليد Markit نهایی
- -
12:25
DE
پی ام آی توليد Markit نهایی
- -
12:25
DE
تغییر نرخ بیکاری
- 5K
12:25
DE
نرخ بیکاری
- 5%
12:30
EA
پی ام آی توليد Markit نهایی
- -
12:30
GR
پی ام آی توليد Markit
- 53.4
12:30
IT
نرخ بیکاری
- 10.2%
12:30
ZA
Absa - ساخت - شرکتهای کوچک و متوسط
- 49.4
13:00
GB
اعتبارات مصرف کننده بانک انگلیس (BoE)
- £0.9B
13:00
GB
تغییرات ماهیانه خالص پرداخت وام به افراد
- £1.5B
13:00
GB
وام رهنی
- £3.7B
13:00
GB
پی ام آی توليد Markit/CIPS
- 52.5
13:00
GB
میزان قبول وام های رهنی
- 64.9K
13:30
BG
تصمیم نرخ بهره
- 0%
13:30
HR
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) نهایی
- 2.9%
13:30
CY
نرخ بیکاری
- 9%
13:30
DK
پی ام آی توليد انجمن خرید و تدارکات دانمارک (DILF)
- -
13:30
EA
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم آنی
- 1.1%
13:30
EA
تغییرات سالیانه نرخ تورم آنی
- 1.4%
13:30
EA
نرخ بیکاری
- 7.9%
13:30
IT
بودجه دولت
- -2.6%
13:30
RO
تصمیم نرخ بهره
- 2.5%
14:10
ES
فروش خودرو جدید (سالانه)
- -
14:30
PT
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی
- 0.5%
14:30
PT
تولیدات صنعتی (ماهانه)
- 0.2%
14:30
PT
تغییرات سالیانه خرده فروشی
- 4.7%
14:30
PT
تغییرات ماهیانه خرده فروشی
- 0.3%
15:00
IN
تغییرات سالیانه رشد سپرده
- -
15:00
IN
رشد وام بانکی (سالانه)
- -
15:00
IN
ذخایر ارزی
- -
15:50
ZA
جمع فروش خودروهای جدید
- -
16:30
BR
ضریب اطمینان مصرف کننده
- 115.6
16:30
BR
پی ام آی توليد Markit
- -
17:00
CA
تولید ناخالص داخلی قیمت QoQ
- -
17:00
CA
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی
- 0.4%
17:00
CA
تولید ناخالص داخلی نرخ رشد سالانه
- 2.1%
17:00
CA
تغییرات ماهیانه تولید ناخالص داخلی
- 0.1%
17:00
US
تغییرات ماهیانه شاخص بهای خالص PCE
- -
17:00
US
تغییرات سالیانه شاخص بهای خالص PCE
- -
17:00
US
تغییرات ماهیانه شاخص قیمت PCE
- -
17:00
US
تغییرات سالیانه شاخص قیمت PCE
- -
17:00
US
تغییرات ماهیانه درآمد شخصی
- 0.4%
17:00
US
هزینه های شخصی (ماهانه)
- 0.3%
17:00
US
تغییرات سالیانه شاخص بهای خالص PCE
- -
17:00
US
تغییرات ماهیانه شاخص بهای خالص PCE
- -
17:00
US
تغییرات ماهیانه شاخص قیمت PCE
- -
17:00
US
تغییرات سالیانه شاخص قیمت PCE
- -
17:00
US
تغییرات ماهیانه درآمد شخصی
- -
17:30
MX
اطمینان کسب و کار
- 48.5
18:00
CA
پی ام آی توليد RBC
- -
18:15
US
پی ام آی توليد Markit نهایی
- 53
18:30
US
ISM ساخت سفارشات جدید
- -
18:30
US
قیمت ISM ساخت
- -
18:30
US
ISM ساخت استخدام
- -
18:30
US
ISM شاخص مدیران خرید بخش تولیدی
- -
18:30
US
انتظارات مصرف کننده میشیگان نهایی
- 86.2
18:30
US
شرایط فعلی میشیگان نهایی
- 110
18:30
US
انتظارات تورمی 5 ساله میشیگان نهایی
- 2.3%
18:30
US
نهایی انتظارات تورمی میشیگان
- 2.5%
18:30
US
تمایلات مصرف کننده Michigan نهایی
- 95.5
19:00
MX
پی ام آی توليد Markit
- -
21:30
BR
موازنه تجاری
- $2.19B
21:30
US
تعداد ایستگاه نفتی بیکر هیوز
- -
21:40
AR
درآمد مالیاتی
- -
23:30
US
مجموع فروش خودرو
- -
اقتصادي کښته (2019-03-02) ریښتیا اټکل
00:30
MX
تعادل مالی
- -
اقتصادي کښته (2019-03-03) ریښتیا اټکل
03:30
EE
انتخابات پارلمانی
- -

بیس بټونه

کچه بدلول ټيټ لوړ وخت
Aluminium 1877.25 (0.09%) 1.75 1869.75 1881.75 16:57:13
Nickel (ټن) 12857.5 (0.47%) 60 12777.5 12907.5 16:58:14
Lead (ټن) 2046.5 (0.05%) 1 2030.5 2049.5 16:58:14
Zinc (ټن) 2664.5 (1.3%) 34.75 2662.25 2695.75 16:57:13
Copper (ټن) 6378.5 (0.72%) 46 6358.5 6400.25 16:58:14
Tin 21275 (0.13%) 27.5 21222.5 21295 16:42:21

قیمتي فلزونه

کچه بدلول ټيټ لوړ وخت
Gold 1,336.17 (0.35%) 4.68 1,332.24 1,341.58 16:58:51
Silver 15.91 (1.07%) 0.17 15.82 16.08 16:58:27
Platinum 827.35 (0.56%) 4.60 820.95 831.70 16:58:44
Palladium 1,445.70 (1.2%) 17.30 1,428.90 1,470.70 16:58:27
Gold / Silver 83.95 (0.72%) 0.60 83.39 84.30 16:58:29
Gold / Platinum 1.62 (0%) 0 1.62 1.63 16:50:15

توکي

کچه بدلول ټيټ لوړ وخت
Cotton 73.31 (1.61%) 1.16 71.91 73.32 16:58:14
Sugar 13.41 (0.15%) 0.02 13.31 13.41 16:47:14
Soybean 912.62 (1.08%) 9.74 900 915.88 16:58:14
Wheat 489.75 (2.14%) 10.25 479.38 491.62 16:58:14
Corn 377.62 (1.75%) 6.5 370.62 378.38 16:58:14
Rice 10.05 (0.03%) 0.003 10.013 10.05 06:28:15

تیل او انرژي

کچه بدلول ټيټ لوړ وخت
Crude Oil WTI 57.11 (0.25%) 0.14 56.98 57.53 16:58:14
Brent Oil 66.98 (0.19%) 0.13 66.72 67.27 16:58:14
OPEC Oil 65.97 (0.27%) 0.18 65.97 65.97 16:00:05
Gasoline 1.5968 (0.14%) 0.0022 1.589 1.6045 16:58:14
Natural Gas 2.679 (1.21%) 0.032 2.639 2.692 16:57:12
Gas Oil 618.38 (0.08%) 0.5 615.5 620.63 16:58:14

S&P 500

2,785
د ژوند کچه
0 (0.02%)
بدلول
21 February 2019
وخت 00:54:11
125 (4.71%)
بدل / 3 میاشت
83 (2.88%)
بدل / 6 میاشت
67 (2.45%)
کلنۍ ازموینه

نړیوال شاخصونه

کچه بدلول ټيټ لوړ وخت
S&P 500 2784.7 (0.02%) 0.48 2782.68 2786.68 00:54:11
Nasdaq 7,489 (0.03%) 2 7,481 7,492 00:33:11
Dow Jone 25,954 (0.02%) 5 25,936 25,968 00:34:11
Nikkei 225 21464.23 (0.15%) 32.74 21310 21542.5 11:47:16
DAX 11,431 (0.26%) 29 11,398 11,454 16:58:14
FTSE 7,163 (0.91%) 65 7,154 7,229 16:58:14

EUR/USD

1.1342
د ژوند کچه
0 (0%)
بدلول
20 February 2019
وخت 00:00:00
0 (0.59%)
بدل / 3 میاشت
0 (2.00%)
بدل / 6 میاشت
0 (7.73%)
کلنۍ ازموینه

فاریکس

کچه بدلول ټيټ لوړ وخت
EUR/USD 1.1342 (0%) 0 1.1337 1.1359 20 February
GBP/USD 1.3061 (0%) 0 1.3057 1.3078 20 February
USD/CAD 1.3197 (0%) 0 1.3186 1.3222 20 February
USD/JPY 110.81 (0%) 0 110.56 110.94 20 February
USD/CHF 1.0019 (0%) 0 1.0007 1.002 20 February
AUD/USD 0.7164 (0%) 0 0.7153 0.7179 20 February

Bitcoin

3,938
د ژوند کچه
18 (0.47%)
بدلول
21 February 2019
وخت 16:59:09
692 (14.94%)
بدل / 3 میاشت
2,504 (38.87%)
بدل / 6 میاشت
6,535 (62.40%)
کلنۍ ازموینه

کریپټو

کچه بدلول ټيټ لوړ وخت
Bitcoin 3938.4 (0.46%) 18.3 3911.6 4010.7 16:58:08
Etherium 145.19 (1.22%) 1.77 143.64 149.55 16:58:08
Dash 84.89 (3.2%) 2.72 84.4 89.02 16:58:08
Ripple 0.31999 (2.09%) 0.0067 0.31761 0.33289 16:58:08
Litecoin 48.927 (4.22%) 2.067 48.18 51.718 16:58:08
Stellar 0.08884 (1.08%) 0.001 0.08759 0.09421 16:58:08

USD/GBP

0.7657
د ژوند کچه
0 (0%)
بدلول
20 February 2019
وخت 08:00:26
0 (2.01%)
بدل / 3 میاشت
0 (1.21%)
بدل / 6 میاشت
0 (6.58%)
کلنۍ ازموینه

نړیوال ارزښتونه

کچه بدلول ټيټ لوړ وخت
AED/GBP 0.2083 (0.05%) 0.0001 0.2083 0.2088 16:21:17
AFN/GBP 0.0101 (0.99%) 0.0001 0.0101 0.0101 09:42:20
ALL/GBP 0.0069 (0%) 0 0.0069 0.0069 16:21:14
ANG/GBP 0.4151 (0.75%) 0.0031 0.4151 0.4153 16:21:17
ARS/GBP 0.0193 (0%) 0 0.019 0.0196 23:06:15
AUD/GBP 0.5443 (0.75%) 0.0041 0.5433 0.5494 16:06:16

Nasdaq

7,489
د ژوند کچه
2 (0.03%)
بدلول
21 February 2019
وخت 00:33:11
487 (6.95%)
بدل / 3 میاشت
377 (4.80%)
بدل / 6 میاشت
225 (3.10%)
کلنۍ ازموینه

اشاره

کچه بدلول ټيټ لوړ وخت
Nasdaq 7489.07 (0.03%) 2.46 7480.93 7492.3 00:33:11
Dow 30 25954.44 (0.02%) 5.32 25935.55 25968.14 00:34:11
S&P 500 2784.7 (0.02%) 0.48 2782.68 2786.68 00:54:11
SmallCap 2000 1582.32 (0.03%) 0.55 1580.38 1583.17 13:07:14
S&P 500 VIX 14.33 (0.99%) 0.14 13.93 14.43 16:57:12
DJ Utility 745.94 (0.02%) 0.13 745.68 746.66 01:02:36

Bonds

کچه بدلول ټيټ لوړ وخت
Japan 1M -0.135 (0%) 0 -0.135 -0.15 14:05:45
Japan 1Y -0.186 (-0.53%) 0.001 -0.186 -0.193 15:06:12
Japan 2Y -0.18 (0%) 0 -0.179 -0.184 13:06:18
Japan 3M -0.2 (0%) 0 -0.2 -0.2 14:10:27
Japan 3Y -0.181 (-5.24%) 0.01 -0.177 -0.183 15:06:12
Japan 7Y -0.168 (-1.19%) 0.002 -0.167 -0.176 15:06:12

نړیوال بانکونه

کچه بدلول ټيټ لوړ وخت
Apple 172.03 (0.12%) 0.2 172.03 172.03 01:34:47
Amazon.com 1622.1 (0.43%) 7 1622.1 1622.47 10:35:54
Alphabet A 1120.59 (0.02%) 0.28 1120.59 1120.59 01:34:47
Alphabet Inc C 1113.8 (0.34%) 3.82 1113.8 1113.8 01:34:47
Microsoft 107.15 (0.58%) 0.62 107.15 107.15 01:34:47
Facebook 162.56 (0.44%) 0.71 162.56 162.58 10:35:54

ETFs

کچه بدلول ټيټ لوړ وخت
Bharat 22 ETF 33.5 (0.63%) 0.21 33.18 33.75 14:07:30
Goldman Sachs Nifty BeES 1133.38 (1.05%) 11.75 1122.86 1133.38 14:07:30
SBI Nifty 50 109.97 (0.45%) 0.49 109.04 110.09 14:07:30
SBI Gold 3019 (0.47%) 14.3 3010.95 3033 14:07:30
UTI Gold 2980 (0.74%) 22 2975.05 3001 14:07:30
UTI Gold 2980 (0.74%) 22 2975.05 3001 14:07:30

فنډونه

کچه بدلول ټيټ لوړ وخت
Russell Balanced Portfolio Super Suite 2.803 (0.04%) 0.001 2.803 2.803 16:05:19
AMP Capital Enhanced Index International Share 1.375 (0%) 0 1.375 1.375 10:06:38
AMP Capital Future Directions Balanced Fund - Cla 1.138 (0.09%) 0.001 1.138 1.138 10:06:02
AMP Capital Future Directions Balanced Fund 1.149 (0.09%) 0.001 1.149 1.149 10:06:02
CFS FC W Pen-FirstChoice W Moderate 2.585 (0.08%) 0.002 2.585 2.585 10:06:02
CFS FC W Pen-FirstChoice W Moderate 2.585 (0.08%) 0.002 2.585 2.585 10:06:02

نړیوال اقتصاد